Lees verder
Het VOB-bestuur en de Koninklijke Bibliotheek (KB) zijn akkoord met het definitieve advies van Cohen en Brandenbarg over de inrichting van het consortium.

Dit traject kan nu formeel worden afgesloten. Met de KB is afgesproken dat de VOB het voortouw neemt in de oprichting van het consortium.

Digitale domein

Het consortium is een instrument om in het digitale domein de klantgerichte benadering vanuit het netwerk van bibliotheken te regelen. Het gaat om het gezamenlijk beheer en gebruik van klantgegevens binnen de regels van Wsob en Wbp. Het is niet de intentie om daar andere onderwerpen te bespreken. Het consortium blijft bij de kernopdracht zoals geformuleerd in het advies. In de ledenvergadering van 16 juni is de heer Brandenbarg aanwezig voor het beantwoorden van eventuele vragen.

De KB en VOB danken de heren Cohen en Brandenbarg alsmede de voorbereidingsgroep voor de geleverde inspanningen.

Meer informatie op de Branche | Verkenners.