Lees verder
Het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie biedt kansen voor bibliotheken. Op 30 mei wordt het 'Pact of Amsterdam' getekend, de start van een gezamenlijke inzet om het leven in Europese steden te verbeteren. En we doen het allemaal uiteindelijk voor onze kinderen: de stadsbewoners van de toekomst. Daarom presenteren we op 30 mei in Amsterdam een KinderManifest.

Veel van de thema’s uit het Pact zijn ook onderwerpen waar bibliotheken mee bezig zijn.

KinderManifest

Het KinderManifest laat zien wat kinderen belangrijk vinden zodat bibliotheken en beleidsmakers daar hun koers op kunnen uitstippelen. Het lijkt ons een goed idee om onze stem luider te laten klinken. Samen met de Kindercorrespondent Tako Rietveld en onderzoeksbureau Qrius gaan we kinderen bevragen wat zij belangrijk vinden.
We willen aan beleidsmakers duidelijk maken dat we in het Pact of Amsterdam kansen zien voor bibliotheken en partners die zich bezig houden met persoonlijke ontwikkeling. Daarom presenteren we op 30 mei een KinderManifest.

Profileren bibliotheken

De ondertekening van het Pact is pas het begin. Wij willen daarom de kinderen van nu, de stadsbewoners van straks, aan het woord laten. De focus ligt op wat kinderen nodig vinden, opdat bibliotheken hun rol nog beter kunnen invullen. We laten zien wat kinderen belangrijk vinden. In wat voor wereld willen kinderen straks leven, wat hebben ze daarvoor nodig? Die vragen stellen we de komende weken aan kinderen. En daar hebben wij de hulp van de bibliotheken bij nodig. Hou deze website in de gaten! Lees meer in onze ledenbrief.