Lees verder
Op 8 april bood de Raad voor Cultuur haar advies 'Agenda Cultuur 2017-2020 en verder' aan minister Bussemaker aan. De Raad kiest voor het centraal zetten van stedelijke regio's in cultuurbeleid, en voor een ketenbenadering voor cultuureducatie, arbeidsmarkt en talentontwikkeling.

Zoals met het verbreden van publieksbereik door meer in te zetten op festivals, meer ruimte te geven voor een eigen profiel van instellingen, en de Raad voor Cultuur vraagt aandacht voor interdisciplinaire activiteiten. Tot slot doet de Raad een dringend beroep om de financiering van de cultuursector op peil te houden.

Bibliotheken

De bibliotheek maakt met de komst van de bibliotheekwet geen onderdeel meer uit van de culturele basis infrastructuur. De VOB heeft de gelegenheid genomen om bij de adviesaanvraag van de minister mogelijkheden die de openbare bibliotheek voor cultuurbeleid en de culturele basinfrastructuur nader onder de aandacht van de Raad voor Cultuur te brengen met bijgaande brief ‘Culturele infrastructuur’.

De Raad heeft dit signaal overgenomen en adviseert als volgt over toegang tot cultuur: "Betrek bij beleid over de toegang tot en spreiding van culturele voorzieningen de keuzes die stedelijke regio’s zelf maken. Lokale profilering kan ertoe leiden dat specifiek cultureel aanbod niet meer in een stedelijke regio aanwezig is. De toegang tot een basisniveau aan voorzieningen op het gebied van bibliotheken, educatie en participatie dient echter altijd gewaarborgd te zijn."

Bekijk de Agenda ‘Cultuur 2017-2020 en verder’.