Lees verder
Tijdens de aftrap van de Week van de Alfabetisering ondertekende minister Ingrid van Engelshoven (OCW) samen met de VNG afspraken over de vervolgaanpak laaggeletterdheid.

Gemeenten ontvangen hiervoor vanaf volgend jaar extra geld: € 5 miljoen per jaar in 2020, oplopend tot € 7,3 miljoen in 2024.

Integrale aanpak

Het doel van de bestuurlijke afspraken is dat er eind 2024 in alle gemeenten een integrale aanpak van laaggeletterdheid gerealiseerd is. In de afspraken staan onder andere dat gemeenten de kwaliteit van cursussen voortaan structureel controleren. Onderdeel daarvan is een check of het aanbod goed past bij wat mensen nodig hebben. Bekijk hier de ‘Bestuurlijke afspraken Laaggeletterdheid’.

Ministeries verenigd

In het programma ‘Tel mee met Taal’ verenigen vier ministeries zich in de aanpak tegen laaggeletterdheid. Het gaat om de ministeries Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden.

Lees ook ons bericht ‘Jaarlijks € 5 miljoen extra vervolgaanpak laaggeletterdheid‘.