Lees verder
Tijdens de algemene ledenvergadering van 10 december 2020 namen onze leden afscheid van drie bestuursleden. Gerry Poelert (vice-voorzitter), Martin Berendse (interim-penningmeester en secretaris) en Albert Kivits (bestuurslid). Martin en Albert waren vierenhalf jaar bestuurslid, Gerry zelfs zevenenhalf jaar.

Jeanine Deckers en Alice van Diepen (huidige bestuursleden) gaan samen met de nieuwe interim-voorzitter Anne Rube aan de slag met het uitbreiden van het VOB-bestuur.

Onze dank is groot voor hun inzet, ook tijdens de turbulente tijd van onze vereniging. Tijdens de alv gaven Martin en Albert een afscheidsspeech voor Gerry. Alledrie de bestuursleden werden afsluitend, met bloemen en een applaus van de leden, bedankt.