Lees verder
Een aantal leden van de VOB had vragen over de gevolgen voor de pensioenpremieafdracht door de nieuwe cao-afspraken. Het gaat daarbij om de salarisverhoging per 1 januari 2015, de verhoging van de eindejaaruitkering en de eenmalige uitkering in september. 

De VOB licht deze gevolgen graag voor u toe:

  • De salarisverhoging en verhoging van de eindejaarsuitkering dienen te worden meegenomen in de berekeing van de premies voor dit jaar. Werkgevers dienen voor alle werknemers die op 1 januari 2015 in dienst waren via het werkgeversportaal (of op een andere afgesproken manier) per 1 januari 2015 een nieuw salaris in te voeren. De premies worden dan vanzelf herberekend.
    Dit hoeft echter niet voor werknemers die dit jaar met pensioen zijn gegaan. Voor hen zal het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB) zelf de salarissen handmatig aanpassen en vervolgens via de uitkering corrigeren.
  • De eenmalige uitkering valt inderdaad NIET onder de pensioendefinities. Hierover hoeft dus ook geen premie te worden afgedragen.