Lees verder
Op verzoek van onze leden hebben wij de Algemene Voorwaarden en de SLA van de Koninklijke Bibliotheek (KB) nader op eventuele risico's voor bibliotheken laten analyseren door Stadhouders Advocaten.

Uit deze analyse komen twee zaken naar voren.

Overeenkomst?

Het gebruik van Algemene Voorwaarden door de KB veronderstelt een overeenkomst tussen de bibliotheken en de KB. Algemene voorwaarden zijn namelijk bedoeld als "set van afspraken" die in meerdere overeenkomsten kan worden opgenomen, maar waarvan de inhoud niet de kern van de overeenkomst (denk aan: prijsafspraken) raakt. Uit deze constatering vloeien enkele aandachtspunten voort.
De belangrijkste daarvan is dat onvoldoende lijkt vastgelegd dat de diensten van de KB kosteloos worden verleend.
Daarnaast kan de KB eenzijdig wijzigingen en aanvullingen van de voorwaarden doorvoeren, nadat de VOB is geïnformeerd. De verplichting tot overleg met de VOB hierover is komen te vervallen in deze versie van de algemene voorwaarden.

Consortium

Het lijkt erop de Algemene Voorwaarden op gespannen voet te staan met de ontwikkeling van het Consortium (Stichting klantgerichte benadering vanuit het netwerk bibliotheken) zoals beoogd in het advies van Job Cohen en Ton Brandenbarg. Zij hebben inmiddels geadviseerd Artikel 11 van de Voorwaarden in overeenstemming te brengen met de afspraken die VOB en KB hebben gemaakt over de taken en rollen in het Consortium.

De VOB is van plan het advies van Stadhouders Advocaten en het advies van Cohen en Brandenbarg in samenhang te bespreken met de KB. Mogelijk kan daar later dit jaar een aanpassing van de Algemene Voorwaarden uit voortvloeien. We houden u op de hoogte.