Lees verder
Sinds de vorming van de nieuwe VOB in 2010 is veel veranderd, zowel binnen de sector als daarbuiten. Het advies 'VOB 3.0' gaat in op de herpositionering en herinrichting van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB).

Het is de bedoeling om over de aanbevelingen in het advies te besluiten in de alv van 10 december 2015.

Enquête

De VOB gaat alvast reacties in kaart brengen. Dit doen wij door het uitzetten van een korte enquête die onze leden op 29 oktober hebben ontvangen. Daarnaast bezoeken we diverse provinciale directie-overleggen om de aanbevelingen toe te lichten.

Wij vragen onze leden om de enquête uiterlijk voor 13 november a.s. terug te sturen. Alvast hartelijk dank hiervoor.

Bekijk het adviesrapport op De VOB | Vernieuwing vereniging (rechtsboven inloggen).