Lees verder
In een gezamenlijk advies 'Passie gewaardeerd' komen de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur met concrete voorstellen om het verdienvermogen in de sector te vergroten, de inkomenszekerheid te verbeteren, scholing te bevorderen en het overleg tussen werkgevers en de vakbeweging te versterken.

Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft met grote interesse het adviesrapport Passie gewaardeerd in ontvangst genomen op 24 april.

Culturele sector

Het advies gaat ook in op vrijwilligers zoals besproken is in 2016 op een voorzittersoverleg van de Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur (Federatie Cultuur) waar de VOB lid van is.

De Federatie Cultuur geeft aan de wijze waarop de SER en Raad voor Cultuur in hun advies de kern van de problematiek in de arbeidsmarkt hebben onderzocht te waarderen. De Federatie herkent de omschreven problemen, die verband houden met een onbalans tussen vraag en aanbod, de economische crisis en de bezuinigingen vanaf 2010.

Bekijk hier het advies ‘Passie gewaardeerd: Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector’.