Lees verder
Op de alv van 12 juni 2014 hebben leden vragen gesteld over de naleving van de Wsob, de bibliotheekwet. De VOB heeft zich op dit punt laten adviseren door een bestuurskundige, professor F. Fleurke. Zoals toegezegd heeft de VOB het advies in juni naar de leden toegezonden.

De VOB heeft prof. Fleurke gevraagd te adviseren over de bestuurlijke kant van het wetsvoorstel Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) met name op het punt van de verantwoordelijkheden van de overheden en de naleving van de bibliotheekwet.

U vindt het advies ‘Borging van het netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen in het wetsvoorstel Wsob’ van prof. Fleurke en de begeleidende ledenbrief op het dossier Belangenbehartiging/Wetsvoorstel naar Kamer. (eerst even rechtsboven inloggen)