Lees verder

Het bestuur van de VOB heeft aan de commissie Digitale ontwikkelingen en commissie Marketing enkele adviezen gevraagd.

Digitale ontwikkelingen

Het bestuur vraagt in een brief om terug te komen op de digitale dienstverlening op middellange termijn, position paper belang van een sterk digitaal aanbod binnen dBOS, lijst producten en diensten die van BNL naar de KB overgaan mede te beoordelen, en integratie van fysieke en digitale dienstverlening op lokaal niveau.

Collectieve marketing

Het bestuur van de VOB vraagt in een andere brief om terug te komen op de wenselijkheid van gezamenlijke c.q. collectieve marketinginspanningen voor de branche openbare bibliotheken op de middellange termijn. Met een daarbijhorende uitvoeringsstructuur en bekostiging ervan.