Lees verder
Met het activiteitenbesluit milieubeheer verplicht de Rijksoverheid bedrijven en instellingen om energiebesparende maatregelen te treffen.

Naar verwachting zullen weinig bibliotheekorganisaties formele gevolgen van de energiebesparingsplicht ervaren.

Energiebesparingsplicht

Ieder bedrijf (inrichting) dat meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruikt is verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen die binnen 5 jaar kunnen worden terugverdiend. Dit is te lezen in de activiteitenregeling, de uitwerking van het activiteitenbesluit.
De genoemde hoeveelheden elektriciteit en gas hebben betrekking op ieder gebouw afzonderlijk (vestiging) en zijn geen optelling van het totaalgebruik van het bedrijf/organisatie.

Informatieplicht

Dit geld ook voor de informatieplicht die per 1 juli 2019 van kracht wordt. Deze verwachting is gebaseerd de hoeveelheden elektriciteit en gas die per vestiging worden gebruikt en zelden boven de genoemde hoeveelheden zullen komen.
Daarnaast zal vooral de
eigenaar van de panden gevolgen ondervinden.

Checken

Je kan zelf eenvoudig kijken welke wetgeving op jouw organisatie van toepassing is via de Wetchecker Energiebesparing van RVO. Deze test duurt minder dan 5 minuten.
Jouw energieleverancier kan meer advies geven over dit onderwerp.