Lees verder
Minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) informeerde op 26 maart de Tweede Kamer over de voortgang van het actieprogramma Tel mee met Taal, om laaggeletterdheid te voorkomen en te verminderen.

Daarin meldt ze onder andere: "In het Interbestuurlijk programma (IBP) van 14 februari jl. hebben gemeenten en het Rijk de ambitie uitgesproken om de komende jaren samen op te blijven trekken in de aanpak van laaggeletterdheid.2 Om gemeenten hierin te faciliteren, hebben mijn collega’s van SZW en VWS en ik besloten om Tel mee met Taal in 2019 voort te zetten en als transitiejaar te benutten om met gemeenten te bespreken hoe de aanpak van laaggeletterdheid de komende jaren een verdere impuls kan krijgen. Hierbij zal ik ook actief de inbreng en expertise betrekken van de diverse partijen die naast gemeenten een rol spelen bij de aanpak van laaggeletterdheid, zoals werkgevers, bibliotheken, scholen en maatschappelijke organisaties."

Bekijk de Kamerbrief ‘Reactie op commissiebrief met verzoek uitvoering motie Rog en Bergkamp‘.