Lees verder
Op woensdag 9 december 2015 heeft de Europese Commissie een actieplan gepresenteerd voor de modernisering van de Europese regelgeving voor auteursrecht.

De presentatie van dit plan ging samen met de presentatie van een wetsvoorstel waardoor inwoners van de Europese Unie die binnen de EU op reis zijn, kunnen beschikken over de digitale inhoud die zij thuis hebben gekocht of waarop zij een abonnement hebben.

Online-diensten

Nu moeten deze EU burgers het dikwijls stellen zonder online-diensten voor films, sportprogramma’s, muziek, e-boeken of spelen, waarvoor zij in hun eigen land hebben betaald. Met de verordening betreffende de grensoverschrijdende draagbaarheid van online-inhoudsdiensten die is voorgesteld, worden deze beperkingen aangepakt.

Auteursrecht

Zoals hierboven genoemd, is ook een actieplan gepresenteerd voor de modernisering van het auteursrecht. Dit actieplan presenteert de visie van de Europese Commissie op deze modernisering en deze visie zal in de eerste helft van 2016 resulteren in nieuwe wetsvoorstellen.

Een onderdeel van deze visie is het aanpassen van uitzonderingen in het auteursrecht aan het digitale tijdperk en een grensoverschrijdende omgeving. Het doel hiervan is om meer gelijkheid te creëren tussen de verschillende lidstaten van de EU en om relevante uitzonderingen op het auteursrecht verplicht te maken in alle lidstaten.

E-books

Er wordt in dit actieplan niet expliciet gesproken over een uitzondering voor het uitlenen van e-boeken door de bibliotheek. De Europese Commissie is verschillende opties voor uitzonderingen aan het onderzoeken, en zal in 2016 met wetsvoorstellen komen op het gebied van uitzonderingen.

Het volledige persbericht van de Europese Commissie inclusief de relevante documenten is hier te vinden