Lees verder
Op woensdag 10 februari is de project start-up van Actielijn Ondernemen en Samenwerken uit Route 2020. 

In deze start-up gaan projectleiders, de programmamanager en de voorzitter van de actielijn actielijn – onder leiding van procesbegeleider en organisatieadviseur Anita Verdonk – vaststellen wat de concrete doelstellingen zijn, welke acties daarvoor nodig zijn, hoe dat praktisch wordt aangepakt en welke tijdsplanning er ligt.

Ook afstemming met andere landelijke acties en de relatie met de actielijn Positionering en marketing komen aan de orde.

Projectleden

Onze oproep voor projectleden voor Route 2020, actielijn Ondernemen en Samenwerken, heeft ruim 20 enthousiaste reacties opgeleverd. Ongeveer de helft van de reacties bestond uit bibliotheekdirecteuren en de andere helft bibliotheekmanagers. Inmiddels zijn vier personen geselecteerd die aan de slag gaan als projectleider op de volgende vier thema’s:

  • Samenwerken en Samenwonen – multifunctionele organisaties;
  • Inspireren – ervaringen delen, communiceren;
  • Doen – innovatieve ideeën verzamelen, Uitvoeren en opschalen;
  • Onderzoeken en delen – businessmodellen en kostenreductieprocessen uitwerken.

Bij de selectie waren drie criteria essentieel namelijk kennis en ervaring in relatie tot de thema’s, spreiding projectleiders over het hele land en diverse soorten organisaties (stedelijk, kleine kernen, multifunctioneel, POI)

Klankbordgroep

Een aantal bibliotheekdirecteuren is bereid gevonden om deel te nemen in de Klankbordgroep. Wat later in het jaar zullen zij gevraagd worden strategisch mee te denken of de plannen die de projectleiders ontwikkelen, aansluiten bij de behoeften van de bibliotheken.