Lees verder
Op de ledenvergadering van 10 december presenteren twee actiegroepen de richting van de actieplannen voor Route 2020.

In de afgelopen jaren hebben de lokale openbare bibliotheken op vele manieren gezocht naar vernieuwing van de dienstverlening en verbreding van het draagvlak. Soms gebeurt dat eigenstandig, soms in samenwerking (lokaal of regionaal of als groep bibliotheken), soms per thema, soms als reactie op een actuele ontwikkeling. De kracht van de gezamenlijkheid gaan we gebruiken om vernieuwing van de branche meer vaart te geven. Hiertoe is Route 2020 ontwikkeld.

Route 2020

In juni 2015 is tijdens de alv de eerste fase van Route 2020 goedgekeurd. Hierin is het kader geschetst om te komen tot een ontwikkelplan dat door en voor de leden wordt ontwikkeld. Aan de hand van een enquête onder de leden zijn er vijf thema’s benoemd, waar we de komende periode 2016-2017 mee aan de slag gaan. De vijf thema’s zijn inmiddels vertaald naar twee actieplannen die benoemd zijn in het plan van aanpak ‘Startschot Route 2020’.

Actieplan Ondernemen en samenwerken

Dit actieplan omvat twee opdrachten: het stimuleren van maatschappelijk ondernemerschap door het ontwikkelen van financiële en sociale verdienmodellen en kostenreductie en door het stimuleren van brede samenwerking met lokale organisaties op het gebied van cultuur, welzijn en onderwijs. De actiegroep stelt per thema concrete doelstellingen vast en vertaalt deze naar actieplannen. Deze plannen hebben een faciliterend en ondersteunend karakter in de vorm van handreikingen, instrumenten, kennisdeling en goede voorbeelden.

Willem van Moort is voorzitter van de actiegroep en Henriette de Kok projectleider. Vanuit de VOB ondersteunt Inge van Asperen.

Er wordt nog een klankbordgroep ingericht en uitvoerende projectgroepen worden op basis van een profiel samengesteld.

Actieplan Positionering en marketing

Bij het actieplan ‘Positionering en marketing’ gaat het om positionering en herkenbaarheid van de bibliotheek bij klanten en partners door brede positionering van de bibliotheek als partner in persoonlijke ontwikkeling en als medeondersteuner van het gemeentelijk beleid. Uiteindelijk wordt dit vertaald naar een landelijke marketingcampagne.

In deze actiegroep is de VOB Commissie marketing geïntegreerd. Frans Bergfeld is voorzitter en de andere leden zijn: Wouter van Heiningen, Hans Hilbers, Hans Broer, Elisabeth Duijser en Ellen van Geene. Vanuit de VOB ondersteunt Coen van Hoogdalem.