Lees verder
In 2019 heeft de commissie Digitaal gewerkt aan de Actieagenda Digitaal over de digitale ambities van de openbare bibliotheken.

De commissie heeft daarmee een kader voor de vereniging opgesteld voor gesprekken met onze partners en om de vereniging verder in positie brengen als gesprekspartner over zaken die betrekking hebben op informatisering en digitalisering.

De concept-actieagenda is in het voorjaar in de ledenbijeenkomsten in de regio besproken met onze leden. Op basis van de gemaakte opmerkingen is de tekst aangescherpt. Nadat het bestuur de actieagenda heeft ingebracht op onze alv, heeft de ledenvergadering op 13 juni het vastgesteld.

Ga naar de actieagenda Digitaal voor de openbare bibliotheken.