Lees verder
Werkgevers zijn vanaf 1 januari 2015 verplicht werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd uiterlijk een maand voordat het contract afloopt schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van het contract.

Deze aanzegplicht geldt voor alle contracten voor bepaalde tijd met een contractduur van een half jaar of langer. De werkgever die dit nalaat of vergeet, is verplicht één maand extra loon aan de werknemer te betalen.

Geen aanzegplicht

Er geldt geen aanzegplicht bij contracten met een duur korter dan zes maanden en contracten waarvan de einddatum niet vastligt (bijvoorbeeld bij ziektevervanging).

Let op: De verplichte aanzegtermijn geldt niet voor contracten die eindigen vóór 1 februari 2015.

Wet werk en zekerheid

De VOB heeft de belangrijkste maatregelen van het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid voor u op een rij gezet.