Lees verder
Per 1 juli wordt het wettelijk minimumloon verhoogd naar 1.635,60 euro. Dit heeft tot gevolg dat de eerste trede van schaal 1 vervangen moet worden in de cao Openbare Bibliotheken door dit bedrag.

Zoals als we al eerder hebben bericht, worden ook de eerste 5 treden van de jeugdschaal voor 21-jarigen in de salaristabel door het wettelijk minimumloon vervangen.

Salarisregeling

Naast de aanpassingen in deze jeugdschaal wordt ook de eerste trede van schaal 1 vervangen door het wettelijk minimumloon. In de salarisregeling is het bedrag naar boven afgerond op hele euro’s. Van het minimumloon is de bepaling in de salarisregeling afgeleid voor mensen die werkzaam zijn in het kader van de Participatiewet. Deze werknemers hebben ook recht op schaal 1. Maar voor hen was deze schaal gemaximeerd tot de 6e trede, omdat voor hen een maximum geldt van 120% van het minimumloon.
Door de wijziging van het minimumloon, komt 120% uit boven deze 6e trede. Cao-partijen hebben besloten te blijven aansluiten bij schaal 1 en voor deze groep werknemers per 1 juli de hele schaal 1 van toepassing te verklaren. Daarmee hebben we artikel 3, lid 6 van Bijlage A ook aangepast.