Lees verder
Tot en met 28 februari 2021, kan er nog subsidie worden aangevraagd bij 'Tel mee met Taal'. Dit jaar is er ruim 10 miljoen beschikbaar.

De subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 bouwt voort op die van de periode 2016-2020, maar is op een aantal punten uitgebreid en aangepast. Zo kan er nu ook subsidie worden aangevraagd voor praktijkgerichte experimenten. En ook organisaties uit Caribisch Nederland kunnen een aanvraag indienen. Nog meer goed nieuws: in 2021 is eenmalig 6 miljoen extra beschikbaar voor laaggeletterde werknemers.

Wie kan in 2021 weer subsidie aanvragen?

Scholen, werkgevers, bibliotheken: allerlei organisaties kunnen in 2021 weer subsidie aanvragen voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid. Subsidie is beschikbaar voor:

  1. laaggeletterde werknemers. Subsidie voor werkgevers om (digitaal) laaggeletterde werknemers scholing aan te bieden.
  2. laaggeletterde ouders. Subsidie voor activiteiten die betrekking hebben op het bevorderen van een educatief thuismilieu, educatief partnerschap tussen ouders en school en het verbeteren van (digitale) geletterdheid van ouders.
  3. praktijkgerichte experimenten. Subsidie voor praktijkgerichte experimenten die gericht zijn op het beter bereiken van laaggeletterde personen en toeleiden naar cursussen gericht op taalvaardigheden, rekenvaardigheden of digitale vaardigheden. Of subsidie voor praktijkgerichte experimenten, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van cursussen voor deze doelgroep.

Alle informatie over de subsidieregeling is te vinden op de website van Tel mee met Taal.