Ga door naar hoofdcontent
NieuwsAansluiting bij Mores.online

Aansluiting bij Mores.online

Maandag 9 januari 2023

De VOB ondersteunt Mores.online, het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen (zoals seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, intimidatie en pesten) in de culturele en creatieve sector. Het meldpunt is geïnitieerd door verschillende organisaties in de culturele en creatieve sector en is voor iedereen die werkzaam is in deze sectoren. Mores is een aanvulling op de al bij organisaties bestaande regelingen en is opgericht ten behoeve van diegenen die binnen de bestaande structuur niet terecht kunnen, menen niet of onvoldoende gehoord te zijn of om andere redenen liever elders melden.

Werkwijze

Eerst kijkt Mores samen met de melder of binnen de organisatie waar het ongewenste gedrag zich heeft voorgedaan een oplossing is te realiseren. Als dat niet mogelijk is of zonder succes is gebeurd, gaat Mores aan de slag.

De vertrouwenspersonen van het meldpunt zijn onafhankelijk en hebben een geheimhoudingsplicht. Zij behandelen elke melding ‘op maat’; de melder houdt de regie en beslist.

Een werkgever kan Mores om advies vragen.

Mores hanteert de Regeling Optreden tegen Ongewenste Omgangsvormen. De VOB en haar leden gebruiken deze regeling als leidraad en handelen daarnaar.

Wat kun je als organisatie nu al doen?

Maak beleid voor (on)gewenste omgangsvormen, evalueer dat regelmatig en pas het zo nodig aan. Stel een of meer vertrouwenspersonen aan (extern en/of intern). Zorg daarnaast voor een goed en veilig meldklimaat en neem alle klachten serieus.

Wacht niet tot zich een incident voordoet, maar voer in de organisatie met regelmaat een goed gesprek over gewenste omgangsvormen en ongewenst gedrag. Neem als directeur het initiatief daartoe.