Lees verder
Vanaf 29 september heeft het kabinet de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus landelijk verscherpt. Over de uitwerking van deze maatregelen voor bibliotheken heeft de VOB nauw overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Het streven is en blijft om bibliotheken, op een verantwoorde manier, zo open mogelijk te houden.

Aangescherpte coronamaatregelen in bibliotheken

Wat moet en kan er in bibliotheken nu de coronamaatregelen zijn aangescherpt? Het is van belang hierover in gesprek te gaan met de eigen veiligheidsregio, omdat daar de beslissingsbevoegdheid ligt. Het lijkt effectief om proactief te zijn en de veiligheidsregio zelf een concrete aanpak per locatie voor te leggen. Uitgangspunt voor die aanpak vormen de aangescherpte landelijke maatregelen. Deze pagina van de Rijksoverheid wordt steeds geactualiseerd.

Doorstroomlocatie

Ondanks inspanningen van VOB en het ministerie van OCW blijven bibliotheken aangemerkt worden als doorstroomlocaties. Maar, de veiligheidsregio is eindverantwoordelijk en we zien dat bibliotheken in gesprek met de regio tot werkbare oplossingen weten te komen. Op basis van de informatie die we nu hebben, zouden jullie de uitwerking zoals die hieronder staat, kunnen gebruiken of als uitgangspunt kunnen nemen, om voor te leggen aan jullie veiligheidsregio.

Conceptvoorstel voor de veiligheidsregio

Uitwerking van aangescherpte maatregelen in bibliotheeklocaties

Het protocol ‚ÄėOpenstelling bibliotheken m.i.v. 1 juli 2020‚Äô¬†blijft van kracht en wordt naar aanleiding van de landelijke maatregelen van 29 september 2020 als volgt aangescherpt:

Wel of niet registreren en reserveren

De bibliotheek vraagt de bibliotheekbezoeker bij binnenkomst wat het doel is van het bezoek:

 1. Komt de bezoeker materialen brengen of halen dan geldt:
  РRegistratie is  niet nodig.
  – Reserveren blijft wel nodig. Dat kan bijvoorbeeld door te werken met een toegangsitem.
  – Ook hoeft er geen verblijfsduur afgesproken te worden.
 2. Wil de bezoeker gebruik maken van een werkplek dan geldt:
  Registratie is verplicht b.v.  bron- en contactonderzoek. Genoteerd worden de naam, email-adres en telefoonnummer.
  – Bovendien worden er afspraken gemaakt over de duur van het verblijf.
 3. Komt hij of zij voor een activiteit (cursus, lezing, etcetera) dan geldt:
  – De bezoeker heeft vooraf een plaats gereserveerd.
  – Bovendien controleert de bibliotheek deze reservering. (Ter volledigheid is dit identiek aan het protocol van 1 juli).

Het blijft in alle gevallen van belang dat personen 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden.

Materialen brengen en halen en gebruik werkplekken

De veiligheidsregio’s bepalen na overleg met de bibliotheken per locatie het maximum aantal tegelijkertijd toe te laten bezoekers. Daarbij rekening houdend met:

 • Oppervlakte van de locatie eŐĀn het kunnen garanderen van 1,5 meter afstand.
 • De norm uit eerdere protocollen van minimaal 10m2 per bezoeker bleek goed werkbaar. Die zou weer aangehouden kunnen worden.

De bibliotheek telt dus hoeveel mensen er binnen zijn:

 • Om de bezoekers die materialen komen brengen of halen te kunnen onderscheiden van hen die gebruik willen maken van een werkplek, krijgt de gebruiker van de werkplek een te onderscheiden toegangsitem.

Bezoeken activiteiten

Het aantal bezoekers per ruimte wordt beperkt tot 30 personen. Dit is inclusief:

 • kinderen tot en met 12 jaar;
 • en exclusief personeel.

Veiligheidsregio‚Äôs kunnen daarop een ontheffing verlenen.¬†De bibliotheek zoekt met de veiligheidsregio aansluiting bij analogie√ęn uit bijvoorbeeld het onderwijs.

Horeca

 • Alle gasten in de horeca worden geregistreerd t.b.v.¬†¬†bron- en contactonderzoek. Genoteerd worden naam, email-adres en telefoonnummer.
 • De sluitingstijd wordt vervroegd naar 22.00 uur. Na 21.00 mag niemand meer naar binnen (de inloopstop).

Lokale maatregelen

Er is ook sprake van regio-specifieke maatregelen voor ‚Äėzorgelijke‚Äô regio‚Äôs.¬†Ga voor meer informatie over de lokale maatregelen in de regio’s. De VOB heeft uit verschillende hoeken vragen ontvangen over de vertaling van de regio-specifieke maatregelen voor alle leden. Omdat de lokale en regionale variabelen zo groot zijn, ziet de VOB ervan af om de vertaalslag daarvan op landelijk niveau te maken.