Lees verder

In de CAO Openbare Bibliotheken zijn <media 1775 – – "TEXT, 2013 cao ob aanpassing artikel 27 28 vakantie en verlof, 2013_cao_ob_aanpassing_artikel_27_28_vakantie_en_verlof.pdf, 68 KB">artikel 27 en 28 ‘vakantie en verlof’ </media>aangepast. In de verlofadministratie moeten werkgevers voortaan onderscheid maken tussen wettelijke dagen en bovenwettelijke dagen.

Wettelijke dagen vervallen na zes maanden, na het jaar waarin deze dagen zijn opgebouwd. De bovenwettelijke verlofdagen verjaren na vijf jaar. Daarnaast bouwen langdurig zieke werknemers nog maar beperkt bovenwettelijke verlofdagen op.
De ALV van de VOB heeft op 12 december 2012 ingestemd met deze tussentijdse wijziging van de CAO OB, die met terugwerkende kracht ingaat.