Lees verder

Op de persconferentie van 15 februari heeft minister Kuipers aangegeven welke stappen er per direct, vanaf 18 februari en vanaf 25 februari 2022 gelden. Er zijn forse verruimingen bekend gemaakt.

Voor bibliotheken zijn de volgende wijzigingen aan de orde:

Per direct:

  • Het thuiswerkadvies is gewijzigd in; werk maximaal de helft van de werktijd op kantoor.

Per 18 februari:

  • De sluitingstijd is verruimd naar 01.00 uur.
  • De mondkapjesplicht is gedeeltelijk vervallen.
  • De regel om 1,5 meter afstand van elkaar te houden, is gedeeltelijk vervallen.
  • Horeca, bioscopen en theaters tot 500 personen hoeven geen verplichte vaste zitplaats aan te bieden en mogen gebruik maken van volledige capaciteitsbenutting. Horeca, bioscopen en theaters vanaf 500 personen: wel vaste zitplaats en mondkapje bij verplaatsing. In horeca, bioscopen en theaters geldt nog wel een coronatoegangsbewijs-plicht.

Per 25 februari:

  • Het coronatoegangsbewijs (3G) op locaties waar minder dan 500 mensen binnen zijn, wordt niet meer gevraagd.
  • De mondkapjesplicht in bibliotheken vervalt.
  • De verplichte 1,5 meter afstand wordt afgeschaft.
  • De bepaling voor het maximum aantal bezoekers wordt afgeschaft.

Meer informatie van de Rijksoverheid vind je in het:

Hier is het nieuwe protocol 12 ‘Openstelling bibliotheken i.v.m. coronamaatregelen’ te vinden en de bijbehorende ‘Veelgestelde vragen bibliotheken en coronamaatregelen 2021 update 12’.

Het protocol is afgestemd met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De exacte invulling van de maatregelen hangt ook af van lokaal beleid en de keuze van de bibliotheekorganisatie. Bij twijfel wat de mogelijkheden zijn, adviseren we je altijd in overleg te gaan met jullie gemeente(n).