Ga door naar hoofdcontent
NieuwsAanpassing cao OB m.b.t. loonontwikkeling scholieren en studenten met bijbaan

Aanpassing cao OB m.b.t. loonontwikkeling scholieren en studenten met bijbaan

Donderdag 14 juli 2022

Artikel 15 cao OB 2020-2022 (loonontwikkeling) is niet van toepassing op scholieren en studenten met een bijbaan. Cao-partijen vullen dit zo snel mogelijk aan met een lid 3 waarin dat is bepaald, met terugwerkende kracht.

Het salaris van scholieren en studenten met een bijbaan hoeft dus niet verhoogd te worden per 1 juli 2022 met de in de cao OB 2020-2022 overeengekomen salarisverhoging (2%).

Tevens is per 1 juli 2022 het wettelijk minimum (jeugd)loon (WML) verhoogd.

Het niveau van het toepasselijke, leeftijdsafhankelijke, (jeugd) WML is het minimum (dwingend recht). Omdat de cao OB een minimum-cao is, kunnen werkgever en werknemer ook meer dan het (jeugd) WML overeenkomen.