Lees verder
Artikel 15 cao OB 2020-2022 (loonontwikkeling) is niet van toepassing op scholieren en studenten met een bijbaan. Cao-partijen vullen dit zo snel mogelijk aan met een lid 3 waarin dat is bepaald, met terugwerkende kracht.

Het salaris van scholieren en studenten met een bijbaan hoeft dus niet verhoogd te worden per 1 juli 2022 met de in de cao OB 2020-2022 overeengekomen salarisverhoging (2%).

Tevens is per 1 juli 2022 het wettelijk minimum (jeugd)loon (WML) verhoogd.

Het niveau van het toepasselijke, leeftijdsafhankelijke, (jeugd) WML is het minimum (dwingend recht). Omdat de cao OB een minimum-cao is, kunnen werkgever en werknemer ook meer dan het (jeugd) WML overeenkomen.