Lees verder
Staatssecretaris Dekker: 'Aanpak taalachterstand jonge kinderen werkt'. In 2011 investeerde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) extra in voor- en vroegschoolse educatie (vve) om taalachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen in de G37 gemeenten.

Staatssecretaris Dekker schrijft aan de Tweede Kamer dat dit goede resultaten oplevert.

Voor- en vroegschoolse educatie

Omdat de kwaliteit van vve niet op orde was, zijn er in 2012 met alle G37-gemeenten – waar vve het meest geconcentreerd is – individuele afspraken gemaakt over kwaliteitsverbetering en capaciteitsuitbreiding van vve, schakelklassen en zomerscholen. In de periode 2012-2015 ontvangen zij hier 95 miljoen euro per jaar voor.

Bent u als bibliotheek betrokken geweest in dit beleid? Laat het ons weten. Reacties graag naar Francien van Bohemen via mail o.v.v. ‘G37 en aanpak taalachterstand jonge kinderen’.