Lees verder
Bibliotheken en gemeenten kunnen zich tot 25 april aanmelden om een stimuleringssubsidie te ontvangen vanuit het OCW-plan voor behoud van bibliotheken in kleine gemeenten.

Voor de uitvoering van dit plan is jaarlijks € 1 miljoen beschikbaar in de periode 2019-2021.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het verstrekken van een tijdelijke stimuleringssubsidie zijn:

  • Een meerjarig gemeentelijk plan voor het opzetten van een bibliotheeklocatie, tenminste voor de lopende raadsperiode.
  • De bijdrage wordt alleen verstrekt als daadwerkelijk een bibliotheekvestiging tot stand komt of sluiting heroverwogen wordt. Dit hoeft geen op zichzelf staande vestiging te zijn. Een vestiging kan bijvoorbeeld onderdeel zijn van een multifunctionele accommodatie.
  • Er wordt uitgegaan van voorzieningen conform Wsob.
  • Van de provincie en gemeente wordt een bestuurlijk commitment gevraagd, bij voorkeur blijkend uit een eigen aandeel in de kosten.
  • De regeling kan aansluiten bij het bestaande BZK-beleid ten aanzien van krimpregio’s/ anticipeerregio’s.
  • Er worden geen nieuwe bibliotheekorganisaties opgericht. De dienstverlening wordt geleverd door een bestaande regionale bibliotheekorganisatie

Procedure en planning

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft POI’s gevraagd om een inventarisatie te maken van gemeenten/gebieden waar ondersteuning kansrijk zou kunnen zijn. Op basis van deze inventarisatie zal een onafhankelijke verkenner in gesprek gaan met de bibliotheekorganisaties en gemeenten die mogelijk voor een bijdrage in aanmerking komen. Na deze inventarisatie kunnen gemeenten/bibliotheken die interesse hebben een plan indienen bij OCW.
Het is de bedoeling om voor de zomer van 2019 een selectie te hebben van initiatieven die in aanmerking komen voor een bijdrage.

Achtergrond

OCW geeft met deze aanpak uitvoering aan een de motie Asscher. Via deze motie heeft de Tweede Kamer een plan gevraagd voor het behoud van bibliotheken in kleine gemeenten, vanuit de ambitie ‘iedereen heeft toegang tot de bibliotheek’. Het gaat om de fysieke aanwezigheid van bibliotheken op plaatsen waar het netwerk te dun geworden is.

Meer informatie en aanmelding

Belangstellende gemeenten/bibliotheken kunnen zich aanmelden bij de beleidssecretaris van de samenwerkende POI’s Henk Pilon.