Lees verder
In Route 2020 heeft de commissie Marketing de opdracht gekregen de positionering van de Bibliotheek (actielijn 1) uit te werken en een landelijke campagne voor te bereiden.

Dat heeft geleid tot het onderstaande brand positioning statement:

"De Bibliotheek® is een laagdrempelige, publieke voorziening die mensen helpt in hun persoonlijke ontwikkeling. De Bibliotheek stelt zich ten doel dat iedereen volwaardig en zelfstandig aan de samenleving kan deelnemen. Daarnaast wil de Bibliotheek een ’third place’ bieden voor een ieder die wil ontspannen en die een moment van rust (’time-out’) zoekt om informatie in wat voor vorm dan ook tot zich te nemen.

Ontspannen, Ontmoeten, Ontwikkelen en Ontdekken vormen daarbij de kernbegrippen. De Bibliotheek is daarmee een speeltuin van kennis, prikkeling en ervaring voor ieder individu.

De Bibliotheek opereert vanuit een onafhankelijke positie, is toegankelijk voor iedereen en stelt in alles wat zij doet het ontwikkelperspectief van mensen centraal. Daarmee draagt de Bibliotheek bij aan het welzijn van iedereen en levert meerwaarde aan de maatschappij."

Het volledige positioneringsdocument is hier te vinden.

Landelijke campagne

Op basis van dit statement is drie reclamebureaus gevraagd te pitchen voor een landelijke campagne. Eind van deze maand hopen we daaruit een keuze te kunnen maken.