Lees verder
De bibliotheekvoorziening voor mensen met een leesbeperking maakt onderdeel uit de bibliotheekwet (Wsob). Om die reden heeft minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de VOB gevraagd de leden van de VOB te attenderen op hun rol in de toegankelijkheid van informatie voor deze doelgroep.

De VOB vraagt zijn leden om structureel meer aandacht te geven aan  mensen met een leesbeperking.

Leesbeperking

  • Het gaat om collectieaanbod voor de doelgroep binnen de eigen bibliotheek; 
  • en om het doorgeleiden van klanten naar de diensten van Stichting Aangepast Lezen (SAL) www.aangepastlezen.nl

Een deel van de collectie gesproken boeken van Stichting Aangepast Lezen komt in de nabije toekomst via www.bibliotheek.nl ook beschikbaar voor klanten met een leesbeperking die lid zijn van de bibliotheek. De collectie van Stichting Aangepast Lezen is exclusief beschikbaar voor mensen met een leesbeperking. Ook de Koninklijke Bibliotheek is betrokken in de toegankelijkheid voor de doelgroep vanuit de verantwoordelijkheid voor het wettelijke collectieplan.

Certificering

In de nieuwe certificeringsnormen is de aandacht voor speciale doelgroepen opgenomen. Uw dienstverlening voor deze doelgroep kan u dus punten opleveren voor uw certificering. 

Wsob

In december 2014 schreef minister een brief aan de Tweede Kamer over bibliotheekvoorzieningen voor leesgehandicapten. In haar brief laat de minister weten dat zij met de VNG, de VOB en de Oogvereniging in gesprek zal gaan over de toegankelijkheid van informatie voor blinden en slechtzienden. Aanleiding was een motie (33846 – 39) van Kamerlid Carla Dik-Faber die door de Tweede Kamer is aangenomen bij de behandeling van de bibliotheekwet (Wsob) in juni 2014.