Lees verder
De VOB vraagt aandacht bij het parlement en ministeries van Veiligheid & Justitie (V&J), Economische Zaken (EZ) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor de implementatie binnen de EU van het Marrakesh Verdrag.

Dit verdrag regelt toegang tot informatie voor mensen met een leesbeperking.

Implementatie

Met een brief vraagt de Vereniging van Openbare Bibliotheken aandacht van de Tweede Kamer hiervoor. Het is belangrijk dat mensen met een leesbeperking toegang hebben tot gepubliceerde werken om zo mee te kunnen doen.

Marrakesh verdrag

Dit Verdrag zal de ‘Book Famine’ helpen oplossen: het ernstige gebrek aan boeken in formaten die toegankelijk zijn voor mensen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leesbeperking hebben. In 2013 hebben de EU en veel van haar lidstaten het verdrag al ondertekend.
Het Hof van Justitie van de EU heeft op 14 februari 2017 (Advies 3/15) duidelijk gemaakt dat sluiting van het Verdrag onder de exclusieve bevoegdheid van de EU valt. De Europese Commissie heeft reeds implementatievoorstellen gedaan waarover nu in Brussel wordt onderhandeld.