Infographic
00:49

Extra ALV over bibliotheekwet


Na de ledenvergadering van december 2012 heeft het bestuur besloten om Ton Brandenbarg, samen met een werkgroep uit de branche, advies…

Lees meer
Infographic
00:34

Instapniveau gemeenten en bezuinigingen


De minimale financiële bijdrage van een gemeente aan een basisbibliotheek is het zogenaamde instapniveau. Volgens een voorlopige berekening van Clemens Mesker (Stadhouders…

Lees meer
Infographic
01:07

Inkoop Digitale Content


De Inkoopcommissie heeft het basispakket digitale content 2013 ingekocht. In 2013 ligt de nadruk op het inkopen van e-books. Zowel de…

Lees meer
Infographic
00:46

Dick Reumer overleden


Op 29 januari is Dick Reumer, oud-directeur van het NBLC, overleden. Het NBLC is de rechtsvoorganger van de Vereniging van…

Lees meer
Infographic
00:57

Juridische dienstverlening bestuurlijke procedures


De VOB heeft de samenwerking met Stadhouders Advocaten in Utrecht voor juridische ondersteuning aan bibliotheken in bestuurlijke procedures hernieuwd. Naast…

Lees meer
Infographic
00:24

De VOB op weg naar een digitale collectie


In het najaar van 2012 heeft het bestuur van de VOB advies gevraagd over de organisatie van de aanschaf van…

Lees meer
Infographic
00:39

RFID-certificering


Bibliotheken maken sinds 2003 op grote schaal gebruik van RFID-technologie. Zo is het leenmateriaal voorzien van RFID-labels, waardoor zelfbediening bij…

Lees meer
Infographic
00:46

Op weg naar een nieuwe bibliotheekwet


Op de Algemene Ledenvergadering van 12 december 2012 heeft het bestuur voorgesteld een werkgroep in te stellen onder leiding van Ton…

Lees meer
Infographic
00:30

Andere financiering scholing OR


In 2013 komt er nieuwe systeem voor scholing van ondernemingsraadsleden. Vooruitlopend op een wetswijziging heeft de SER (Sociaal-Economische Raad) op…

Lees meer
Infographic
00:09

Winnaar van ‘dat doet de bieb!’


En de winnaar van 'dat doet de bieb!' is de Kopgroep Bibliotheken. Gefeliciteerd! De tweede plaats is voor bibliotheek Veldhoven en op de…

Lees meer
Infographic
00:33

Bibliotheekwetgeving en organisatie centrale inkoop


Voorzitter Kars Veling heeft een gepassioneerde oproep aan de ALV van de VOB gedaan om gezamenlijk op te trekken om…

Lees meer
Infographic
00:22

Tussentijdse wijzigingen cao OB


De cao-ledenvergadering van de VOB heeft ingestemd met de tussentijdse wijziging van enkele bepalingen over vakantie en verlof in de…

Lees meer
Infographic
00:32

Mandaat Inkoopcommissie en pakket 2013


Vanuit het bestuur van de VOB is er behoefte aan een duidelijk mandaat voor de Inkoopcommissie zoals deze er is…

Lees meer
Infographic
00:27

Voorstel Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds


De leden van de VOB hebben positief gereageerd op het voorstel van de cao-onderhandelingsdelegatie om een Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds (A&O-fonds)…

Lees meer
Infographic
00:35

Verschil kleine kernen- en stedelijke bibliotheken


In najaar 2012 heeft de VOB haar leden bevraagd om een basis te leggen voor een nieuw Verenigingsbeleidsplan. Uit de…

Lees meer
Infographic
00:31

Modernisering Ziektewet


Als werkgever bent u vanaf 2014 medeverantwoordelijk voor tijdelijke werknemers die uit dienst gaan op het moment dat zij in de…

Lees meer
Infographic
01:04

Instemming nieuw contributiestelsel


Drie maal is scheepsrecht! Na eerdere pogingen in 2009 en 2010, stemden de VOB leden nu met de grootst mogelijke…

Lees meer
Infographic
00:23

Ebooks en uitleenmodellen


Er gaan drie modellen gebruikt gaan worden in de gesprekken met uitgevers om eBooks via de bibliotheek uit te lenen:…

Lees meer
Infographic
00:15

Nieuwe CAO Openbare Bibliotheken voor 2012 en 2013


De leden van de VOB en de leden van de vakorganisaties ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak hebben ingestemd met…

Lees meer
Infographic
00:25

Branchestrategie op de rails


De branchestrategie 2012 - 2016 'De bibliotheek levert waarde' krijgt de handen van de belangrijkste partners in de branche op…

Lees meer