Infographic de bibliotheek
00:43

Voordeel voor leden VOB


Sinds 2012 heeft de VOB een mantelovereenkomst voor zijn leden zodat zij korting kunnen krijgen bij hulp voor een bezwaarprocedure OZB. Drevast,…

Lees meer
Infographic de bibliotheek
00:21

Bibliotheken in multifunctionele organisaties


De trend om bibliotheken onder te brengen in multifunctionele organisaties en/of accommodaties zet door. Op uitnodiging van de VOB heeft een…

Lees meer
Infographic de bibliotheek
01:17

Commerciële toetreder in de branche


Een commerciële partij gaat in opdracht van een gemeente bibliotheekdiensten leveren in een werkgebied waar tot nu toe een openbare bibliotheek…

Lees meer
Infographic de bibliotheek
01:24

Resultaat extra ledenvergadering; meer aandacht branchewensen


De leden van de VOB hebben aan het bestuur meegegeven dat niet het meest haalbare scenario het uitgangspunt bij de…

Lees meer
Infographic de bibliotheek
00:25

Bibliotheken gaan onverminderd door met e-books


Persbericht BNL in overleg met VOBDe bibliotheken gaan onverminderd door met het tijdelijk ter beschikking stellen van e-books. Dat gebeurt…

Lees meer
Infographic de bibliotheek
00:51

Brief minister OCW over e-books


Het leenrecht dat openbare bibliotheken hebben om fysieke boeken tegen een vergoeding uit te lenen, geldt niet voor e-books. Minister…

Lees meer
Infographic de bibliotheek
00:29

Aanpassingen cao over vakantie en verlof


In de CAO Openbare Bibliotheken zijn <media 1775 - - "TEXT, 2013 cao ob aanpassing artikel 27 28 vakantie en…

Lees meer
Infographic de bibliotheek
00:18

Stichting Onderhandelingen Leenrecht


Het bestuur van de VOB heeft Rob Pronk benoemd als lid van de VOB onderhandelingsdelegatie in de Stichting Onderhandelingen Leenrecht…

Lees meer
Infographic de bibliotheek
01:00

Hoe staat uw bibliotheek ervoor?


In maart 2014 worden de Gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Weet u hoe uw bibliotheek ervoor staat binnen uw gemeente(n)?Bij sommige politieke partijen zijn in de…

Lees meer
Infographic de bibliotheek
00:10

Basispakket Digitale Content 2013


De VOB Inkoopcommissie is met NBD Biblion tot overeenstemming gekomen over de prijs van Literom en de Uittrekselbank.Deze bestanden zijn nu…

Lees meer
Infographic de bibliotheek
00:49

Extra ALV over bibliotheekwet


Na de ledenvergadering van december 2012 heeft het bestuur besloten om Ton Brandenbarg, samen met een werkgroep uit de branche, advies…

Lees meer
Infographic de bibliotheek
00:34

Instapniveau gemeenten en bezuinigingen


De minimale financiële bijdrage van een gemeente aan een basisbibliotheek is het zogenaamde instapniveau. Volgens een voorlopige berekening van Clemens Mesker (Stadhouders…

Lees meer
Infographic de bibliotheek
01:07

Inkoop Digitale Content


De Inkoopcommissie heeft het basispakket digitale content 2013 ingekocht. In 2013 ligt de nadruk op het inkopen van e-books. Zowel de…

Lees meer
Infographic de bibliotheek
00:46

Dick Reumer overleden


Op 29 januari is Dick Reumer, oud-directeur van het NBLC, overleden. Het NBLC is de rechtsvoorganger van de Vereniging van…

Lees meer
Infographic de bibliotheek
00:57

Juridische dienstverlening bestuurlijke procedures


De VOB heeft de samenwerking met Stadhouders Advocaten in Utrecht voor juridische ondersteuning aan bibliotheken in bestuurlijke procedures hernieuwd. Naast…

Lees meer
Infographic de bibliotheek
00:24

De VOB op weg naar een digitale collectie


In het najaar van 2012 heeft het bestuur van de VOB advies gevraagd over de organisatie van de aanschaf van…

Lees meer
Infographic de bibliotheek
00:39

RFID-certificering


Bibliotheken maken sinds 2003 op grote schaal gebruik van RFID-technologie. Zo is het leenmateriaal voorzien van RFID-labels, waardoor zelfbediening bij…

Lees meer
Infographic de bibliotheek
00:46

Op weg naar een nieuwe bibliotheekwet


Op de Algemene Ledenvergadering van 12 december 2012 heeft het bestuur voorgesteld een werkgroep in te stellen onder leiding van Ton…

Lees meer
Infographic de bibliotheek
00:30

Andere financiering scholing OR


In 2013 komt er nieuwe systeem voor scholing van ondernemingsraadsleden. Vooruitlopend op een wetswijziging heeft de SER (Sociaal-Economische Raad) op…

Lees meer
Infographic de bibliotheek
00:09

Winnaar van ‘dat doet de bieb!’


En de winnaar van 'dat doet de bieb!' is de Kopgroep Bibliotheken. Gefeliciteerd! De tweede plaats is voor bibliotheek Veldhoven en op de…

Lees meer