Lees verder

De tweede werkconferentie voor het uitvoeren van de  branchestrategie 2012-2016 De bibliotheek levert waarde vindt plaats op 27 maart 2013. Tijdens deze conferentie bespreken de strategische partners de plannen van aanpak voor de sleutelprojecten.

De concrete afspraken, de wil tot samenwerken en het tijdig opleveren van plannen geven aan dat de samenwerkende partners het uitvoeringsprogramma hoog op de prioriteitenlijst hebben staan. De realisatie van de branchestrategie is op stoom.

Werkconferentie
Zoals afgesproken in de eerste werkconferentie van 31 oktober 2012 heeft de VOB een voorstel aangeleverd voor het management van het uitvoeringsprogramma van de branchestrategie. Daaruit is voortgekomen dat Coen van Hoogdalem (VOB) per 1 januari 2013 is aangesteld als programmamanager.
Daarnaast leveren SPN voor het sleutelproject ‘Nationale Bibliotheekpas’, SIOB voor het sleutelproject ‘Nationale Bibliotheek Catalogus'(NBC+ Content en Context) en de VOB voor het sleutelproject ‘De bibliotheek onderneemt’ plannen van aanpak. Projectleiders zijn Nicolette van Ham (SPN) voor de Nationale Bibliotheekpas en Norma Verheijen (SIOB) voor de NBC+ Content en Context.

Op de tweede werkconferentie bespreken de strategische partners deze plannen en gaan ze op zoek naar dwarsverbanden. Verder kijken de partners nog naar de niet belegde onderdelen van de branchestrategie. Chris Wiersma leidt de dag.

Voortgang
In de planning staan een drietal bijeenkomsten in het land op 8, 15 en 16 mei bestemd voor directeuren. In de bijeenkomsten bespreekt de VOB de voortgang van implementatie van de branchestrategie en gaan de projectleiders dieper in op hun sleutelproject. Op de ALV van 13 juni in Den Bosch komt het uitvoeringsprogramma van de branchestrategie ook aan de orde.