Lees verder
Het VOB Ledencongres is op donderdag 13 juni 2013 in de Verkadefabriek in Den Bosch. De dag begint om 10.00 uur met de Algemene Ledenvergadering.

Belangrijke onderwerpen op de ALV zijn onder andere de bibliotheekwet en de opmaat naar een nieuwe cao.

Lezing en workshops

Na de lunchpauze volgt een programma dat dieper ingaat op de uitwerking van de strategische brancheagenda. Na een plenaire lezing over de maatschappelijke meerwaarde van de openbare bibliotheek in economisch perspectief, volgen drie parallelle workshops. Met als onderwerpen:

  • Nationale Bibliotheekpas
  • Content en contextualisering
  • De bibliotheek onderneemt

Het cluster van de drie parallelle workshops wordt éénmaal herhaald, zodat u twee van de drie workshops kunt bijwonen.

Afsluiting

De dag wordt om 17.00 afgesloten met een borrel en vanaf 18.00 met een facultatief diner. De VOB Ledendag richt zich met name op de directeuren van alle instellingen die lid zijn van de VOB. De stukken voor de ALV ontvangt u de eerste week van juni.
Reserveer de datum van 13 juni 2013 in uw agenda!