filmservice
00:48

Een filmvertoning tijdens De Nationale Voorleesdagen?


FilmService helpt graag!Van 25 januari tot en met 4 februari 2023 zijn De Nationale Voorleesdagen. Denk hierbij ook een aan…

Lees meer
verkiezingen
00:42

Provinciale verkiezingen op 15 maart 2023


Op woensdag 15 maart 2023 vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen plaats. De VOB volgt deze…

Lees meer
Spel-voor-ouderen
00:40

Minister Schouten enthousiast over Project Ouderen in de wijk (OidW)


Het project OidW van de openbare bibliotheken van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht hebben de zelfredzaamheid en sociale inclusie…

Lees meer
VOB-Over_ons
01:15

Aansluiting bij Mores.online


De VOB ondersteunt Mores.online, het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen (zoals seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, intimidatie en pesten) in de culturele…

Lees meer
Foto
00:58

Vertrouwenspersonen


Het is belangrijk dat werknemers terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon als zij geconfronteerd worden met ongewenst gedrag (zoals pesten, seksuele…

Lees meer
VOB-Over_ons
01:27

Stand van zaken onderhandelingen cao OB 2023


Helaas is er nog geen akkoord bereikt over een nieuwe cao Openbare Bibliotheken voor 2023 en eventueel daarna.De VOB heeft…

Lees meer
Infographic
00:29

Salarisgarantieregeling FUWA-systeem OB/KE gewijzigd


Cao-partijen hebben de tekst van artikel 14 van de cao OB 2020-2022 tussentijds gewijzigd. De wijziging is aangemeld bij het…

Lees meer
VOB-Over_ons
00:15

Bereikbaarheid kantoor VOB tijdens de feestdagen


In de periode tussen Kerst en Oud en Nieuw zijn veel van onze medewerkers met vakantie. Daarom zijn we minder…

Lees meer
bbv_ido_hengelo
00:42

Regeling specifieke uitkering Informatiepunten gepubliceerd


De regeling voor de specifieke uitkering (Spuk) voor de IDO's is gepubliceerd. Hierin is vastgelegd dat de gemeenten per 1…

Lees meer
bbv_ido_hengelo
02:26

Duidelijkheid financiering IDO’s


Gemeenten nemen per 1 januari 2023 de verantwoordelijkheid voor de financiering van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) over van de…

Lees meer
Illustratie
02:08

Update stand van zaken Convenantsgelden


Op 30 september 2020 tekenden vertegenwoordigers van de drie overheidslagen (het ministerie van OCW, IPO en VNG) en de drie…

Lees meer
Foto
00:57

Collectieve zorgverzekeringen 2023


Ook voor 2023 heeft de VOB collectieve zorgverzekeringen afgesloten voor onze leden bij Zilveren Kruis Achmea en VGZ. Collectieve zorgverzekeringen…

Lees meer
Foto
01:26

300 miljoen compensatie voor hoge kosten van maatschappelijk voorzieningen


Gemeenten en provincies krijgen vanaf het voorjaar van 2023 structureel extra middelen om publieke en maatschappelijke voorzieningen te compenseren voor…

Lees meer
Foto van Binnenhof
01:38

Tweede Kamer: ontwikkel toekomstvisie voor de Bibliotheek op school


De Tweede Kamer heeft, op één partij na, unaniem haar steun uitgesproken voor de Bibliotheek op School (dBoS) middels de…

Lees meer
Foto van Binnenhof
02:03

Brede steun in Tweede Kamer voor zorgplicht én investeringen in bibliotheken 


Op 14 november 2022 debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Uslu over het bibliotheekbeleid tijdens het Wetgevingsoverleg Cultuur. Er is…

Lees meer
Netwerkagenda
01:14

Samenwerkingsverband PLUSbibliotheken vanaf 2023 onderdeel van de Netwerkagenda


De Stichting Kennisplatform PLUScollecties, het samenwerkingsverband van de PLUSbibliotheken en erfgoedinstellingen draagt haar activiteiten vanaf januari over. De activiteiten van…

Lees meer
bbv_ido_hengelo
01:31

Staatssecretaris Van Huffelen presenteert Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren


Staatssecretaris Van Huffelen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZL) heeft de plannen gepresenteerd om te werken aan…

Lees meer
Gunay Uslu, staatssecretaris Cultuur en Media

Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman
01:50

Miljoenen voor bibliotheken – zorgplicht voor gemeenten en provincies


Staatssecretaris Uslu heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de investeringen voor het herstel van de bibliotheeksector. De staatssecretaris stelt dat…

Lees meer
2022_Werkbezoek van Huffelen IDO Eemland
00:44

Staatssecretaris van Huffelen op werkbezoek bij IDO Bibliotheek Eemland


Staatssecretaris Alexandra van Huffelen is op 31 oktober 2022 op werkbezoek geweest in bibliotheek Eemland in Amersfoort bij het Informatiepunt…

Lees meer
19014VOB_infographic-oranje-480
01:00

Overdracht project Branche-opleidingen van SPN naar VOB


Het thema ‘Voldoende en gekwalificeerde medewerkers’ staat in de Netwerkagenda beschreven als een belangrijke stelseluitdaging. De verantwoordelijkheid hiervoor lag bij…

Lees meer