Infographic Diapositief Oranje
00:45

Ledenvoordeel kopieren en printen


Via PrintScan hebben wij inkoopvoordeel op kopieer- en printkosten geregeld voor onze leden. Geen leverancier PrintScan is geen leverancier, maar adviseert…

Lees meer
Vader dochter voorlezen
02:56

“Leesvaardigheid Nederlandse tieners daalt”


Bijna een kwart van de Nederlandse 15-jarigen leest niet op het niveau dat nodig is om goed te kunnen functioneren…

Lees meer
Infographic de bibliotheek
00:42

Enquête: duurzaamheid in de culturele sector


De Boekmanstichting vraag bibliotheken om mee te doen aan hun vervolgonderzoek naar duurzaamheid in de culturele sector, waarin de nadruk…

Lees meer
Infographic Diapositief Oranje
00:42

Slapende dienstverbanden


Recente ontwikkelingen in het arbeidsrecht hebben tot gevolg dat werkgevers mogelijk belangrijke beslissingen moeten nemen over ‘slapende dienstverbanden’. Omdat het zinvol…

Lees meer
Gebouw
02:02

Cultuurbegroting en stemmingen


De motie die Lodewijk Asscher (PvdA) op 18 november indiende over het openstellen van het stimuleringsfonds voor bibliotheken in financiële…

Lees meer
Bibliotheek
00:52

‘Meer bezoekers’ trekt aandacht


Op 21 november brachten het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Koninklijke Bibliotheek (KB) de cijfers uit over…

Lees meer
Infographic
00:27

CLB: adviesbureau Berenschot stelt ketenbusinesscase op


Adviesbureau Berenschot is onlangs aangetrokken om de ketenbusinesscase (KBC) voor het Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem op te stellen. Kennis en ervaring…

Lees meer
Bibliotheek
00:47

“De bibliotheek trekt meer bezoekers”


Op 21 november brachten het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Koninklijke Bibliotheek (KB) de cijfers uit over…

Lees meer
Bijeenkomst
01:01

Module Informatiedienstverlener in de nieuwe bibliotheek


Woensdag 5 november heeft Hedy Segond von Banchet van Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) een nieuw MBO-keuzedeel "Informatiedienstverlener in de…

Lees meer
Foto van Binnenhof
00:34

Nieuwe motie Asscher


Tijdens de behandeling van de Cultuurbegroting door het ministerie van OCW op 18 november, diende Lodewijk Asscher (PvdA) een motie…

Lees meer
Bijeenkomst
00:35

Bijeenkomst leden PO-Raad en VOB over strategische samenwerking


Op 12 november verzamelden negen leden van de VOB en 8 leden van de PO-Raad in Utrecht om een gesprek…

Lees meer
Foto van Binnenhof
00:37

Bezuinigingen op bibliotheken 2020-2021


In de maand oktober inventariseerden we bij onze leden de prognoses voor de begrotingen 2020 en 2021. 113 leden reageerden…

Lees meer
Foto
01:57

Werkgroep governance AVG


De werkgroep governance AVG bestaat uit vertegenwoordigers van bibliotheken, KB, POI’s en VOB en bespreekt sinds juni 2019 de governance…

Lees meer
Gebouw
00:12

Evaluatie bibliotheekwet eind 2019


De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) belooft dat de evaluatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) voor…

Lees meer
Bijeenkomst
00:55

Status onderhandelresultaat cao OB en KE


Zoals al eerder bericht hebben de leden van Cultuurconnectie en de Vereniging van Openbare Bibliotheken beide op 19 oktober ingestemd…

Lees meer
2017_1101_opening-vob_door-burgemeester-van-zanen@thomasvandriel (120)edited
01:09

Debibliotheken.nl wordt vernieuwd!


De afgelopen maanden hebben wij hard gewerkt om onze website debibliotheken.nl om te bouwen naar een nieuw webplatform, we zijn…

Lees meer
2019_Joris-Kerstboom_Stijn-Ghijsen
01:25

200 bibliotheken doen mee aan Joris’ Kerstboom


Heel Nederland krijgt dit jaar de kans om iemand in het licht te zetten. KRO-NCRV en ProBiblio slaan de handen…

Lees meer
Gebouw
01:58

Ontwerpbegroting OCW: vragen en antwoorden


Op 25 oktober stuurden ministers Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en…

Lees meer
Infographic
02:21

Vervolg ketenbusinesscase Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem


Op 18 juli kwamen de kern- en expertgroep van de ketenbusinesscase omtrent het Collectief Landelijke Bibliotheeksysteem (CLB) voor het eerst…

Lees meer
Foto van Minister van OCW neemt Code Diversiteit & Inclusie in ontvangst 2019
02:02

Nieuwe Code Diversiteit & Inclusie gepresenteerd


Brancheverenigingen in de culturele en creatieve sector stelden gezamenlijk de Code Diversiteit & Inclusie op die op 1 overhandigd werd…

Lees meer