Gebouw
01:47

Prinsjesdag: Structureel meer geld voor bibliotheken


De komende jaren komt er extra geld voor bibliotheken met de ambitie om nog deze kabinetsperiode in elke gemeente een…

Lees meer
activiteit-cultuur_MJJ-20200112-KT-98
00:16

Taskforce culturele en creatieve sector: nu maatregelen nodig om culturele sector open te houden


De taskforce cultuur heeft in een brandbrief aan het kabinet de noodklok geslagen over stijgende energieprijzen en hoge inflatie. De…

Lees meer
VOB-Over_ons
00:20

Whitepaper voor VOB-leden over algemene aspecten cao-recht en cao OB


In opdracht van de VOB heeft AWVN een whitepaper geschreven over algemene aspecten van cao-recht en de betekenis daarvan voor…

Lees meer
laptop-2562325_1920-1
00:20

Voorbereidingen Single Identity


Het projectteam organiseert online vragenuurtjes op iedere eerste dinsdag van de maand. De eerstvolgende is op dinsdag 4 oktober, 10:00…

Lees meer
19014VOB_infographic-fc-480px
00:19

Training Functiehuis OB/KE


Op woensdag 12 oktober, 9:00-15:00 uur, geeft Leeuwendaal nog een keer de online training 'Implementatie Functiehuis OB/KE'; er was een…

Lees meer
Werkbezoek van Huffelen
01:32

Staatssecretaris Van Huffelen bezoekt Informatiepunt Digitale Overheid Rotterdam


Op woensdag 14 september 2022 bracht staatssecretaris van Digitalisering Alexandra van Huffelen, een werkbezoek aan het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)…

Lees meer
Schrijven
01:50

Ontwikkeling nieuw Leer Management Systeem


Tijdens de bijeenkomst van de klankbordgroep Leer Management Systeem (LMS) op 15 augustus jl. werd duidelijk dat de oorspronkelijke planning…

Lees meer
2020-05-15-Bieb-op-School
01:42

Bibliotheek ontzorgt leraar bij onderwijs basisvaardigheden


Het ministerie van OCW heeft het afgelopen half jaar gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld, waaronder ook de bibliotheeksector,…

Lees meer
Sam Hermans_web
01:03

Sam Hermans gestart als lid Raad van Toezicht van de CPNB


Een van de veranderingen bij het nieuwe convenant CPNB is dat er gewerkt gaat worden met een Raad van Toezicht…

Lees meer
Foto
00:23

Jannie van Vugt gestart als projectleider Brancheopleiding


Per 1 september 2022 is Jannie van Vugt aangesteld als projectleider Brancheopleiding. Zij heeft reeds een lange loopbaan binnen de…

Lees meer
19014VOB_infographic-oranje-480
01:01

Beheercommissie functieboek OB/KE van start


Deze zomer is de beheercommissie Functieboek OB/KE ingesteld. Deze commissie is bedoeld om zorg te dragen voor het onderhouden en…

Lees meer
bbv_ido_hengelo
01:48

Update stand van zaken financiering Informatiepunten Digitale Overheid


In juni 2022 hebben de KB en de VOB, de bibliotheekdirecteuren gezamenlijk geïnformeerd over de stand van zaken rondom de…

Lees meer
VOB-Over_ons
00:16

Arbocatalogus vernieuwd


De sociale partners in het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken, VOB, FNV en CNV, hebben de Arbocatalogus Openbare Bibliotheken geactualiseerd,…

Lees meer
VOB-Over_ons
00:52

CAO-tekst tussentijds gewijzigd


De cao Openbare Bibliotheken heeft een tussentijdse aanpassing gekregen. De wijzigingen zijn tekstueel alsook inhoudelijk naar aanleiding van de verhoging…

Lees meer
Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
Beeld: ©RVD Ð Valerie Kuypers en Martijn Beekman
01:21

Lancering programma School en Omgeving


Op maandag 22 augustus 2022 heeft minister Wiersma van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het nieuwe schooljaar geopend met de…

Lees meer
medewerker_pc_KB-Bel-0208-9_liggend
00:52

Cao OB tussentijds gewijzigd


De cao Openbare Bibliotheken heeft een tussentijdse aanpassing gekregen. De wijzigingen zijn tekstueel alsook inhoudelijk naar aanleiding van de verhoging…

Lees meer
tablet online bibliotheek lezen
00:39

Wsob-gegevenslevering: De stand van de openbare bibliotheek 2021


De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft in samenwerking met de VOB, SPN (Stichting Samenwerkende POI’s Nederland) en het Centraal Bureau voor…

Lees meer
bibliotheek_op_school
01:14

Leenrechtvergoeding uitleningen dBos


Op 11 juli 2022 zijn in het bestuurlijk overleg met Staatsecretaris Uslu van Cultuur en Media afspraken gemaakt over leenrechtvergoeding…

Lees meer
19014VOB_infographic-oranje-480
03:02

(betaald) Ouderschapsverlof


De overheid wil het opnemen van ouderschapsverlof stimuleren. Vanaf 2 augustus 2022 kan een werknemer gedurende negen weken van dit…

Lees meer
Infographic
04:12

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden


Op 1 augustus 2022 treedt de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Wtva) in werking.  In grote lijnen verandert het volgende:…

Lees meer