Verenigingszaken

Openbare bibliotheken maken de samenleving rijker. De VOB ondersteunt dat door belangenbehartiging, het vormgeven van de werkgeversrol en het organiseren van ontmoeting en kennisuitwisseling tussen leden.

Als beleidsadviseur verenigingszaken ken ik de leden en weet ik wat er speelt in de sector. Met mijn collega’s ondersteun ik leden, bestuur en directie bij beleidsontwikkeling en standpuntbepaling.