Zakelijke dienstverlening

Sinds 2018 ben ik beleidsadviseur bij de VOB. Na mijn lerarenopleiding Economie heb ik in het onderwijs en voor diverse brancheorganisaties gewerkt. Mijn specialisaties zijn belangenbehartiging, lobby, benchmarking, arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaarden. Ik heb veel ervaring als cao-onderhandelaar, projectleider en bestuurssecretaris. Ik ben analytisch en een doorzetter met een prima presentatie en humor.

Mijn werkzaamheden bij VOB zijn het realiseren van goed werkgeverschap (scholing, arbeidsvoorwaarden, arbo), deelname aan cao-onderhandelingen, het afsluiten van contracten voor ledenvoordeel, advisering op gebied van AVG, aanbestedingen en btw. Allemaal activiteiten die het werken in onze branche aangenamer maken en de positie van de branche verbeteren. Dit doe ik niet alleen maar samen met mijn collegaā€™s en onze leden o.a. in de commissie werkgeverschap en de werkgroep governance AVG.

Ik vind het prachtig om voor de bibliotheken te werken omdat ik een bijdrage kan leveren aan de steeds grotere maatschappelijke rol van de bibliotheken. Denk aan de bibliotheek als plek waar mensen zich kunnen ontwikkelen en elkaar ontmoeten, laaggeletterheid wordt aangepakt, informatie beschikbaar is en cultuur veelt aandacht krijgt.