Lees verder

Geschiedenis van Bibliotheek Heiloo

Lang voordat er een Openbare Bibliotheek was in Heiloo, kon men er al boeken lenen.

Naast het Witte Kerkje, op de plek waar nu een café-restaurant is gevestigd, stond ‘De Oude Herberg’. Dit was een pleisterplaats voor de vrachtrijders van en naar Alkmaar. Via een gevaarlijke buitentrap kwam je op de bovenverdieping van de herberg. Twee keer per jaar werd er een grote boekenkist afgeleverd door de Gemeentelijke Bibliotheek van Alkmaar. Eéns per week kwam de directeur van die bibliotheek met een assistente om de uitleen te verzorgen. De boeken lagen uitgestald op de diepe vensterbanken van de grote hoekkamer.

Mevrouw Israels ging trouw elke woensdagmiddag met haar kinderen naar de uitleenpost. De Alkmaarse bibliothecaris raadde haar aan om zelf stappen te gaan ondernemen om in Heiloo een openbare bibliotheek van de grond te krijgen. Geen sinecure: zij woonde nog maar kort in Heiloo en kende niet veel mensen. Via de dominee werd een bestuur samengesteld uit alle maatschappelijke lagen van de bevolking. De vergadering “tot oprichting van een openbare bibliotheek in Heiloo” werd druk bezocht. Na veel vijven en zessen kwamen de dominee en mevrouw Israels op het gemeentehuis om subsidie aan te vragen voor de nieuwe bibliotheek. Tot hun schrik vernamen zij daar, dat er al een andere groepering subsidie had aangevraagd én gekregen voor de oprichting van een bibliotheek in Heiloo…