Lees verder

Rijnbrink is een Provinciale Ondersteunings Instelling (POI) voor bibliotheken in Gelderland en Overijssel. We zijn maatschappelijk betrokken en gaan altijd uit van de kracht van de samenleving. Wij werken voor en met maatschappelijke organisaties. Ook maken lokale en provinciale overheden gebruik van onze denk- en daadkracht.

Wij werken met passie samen met bibliotheken en culturele organisaties aan een leefbare samenleving waaraan iedereen kan meedoen.

Wij geloven in een leefbare samenleving waaraan iedereen mee kan doen. Om in verbinding te zijn √©n te blijven met de samenleving, zijn wij ervan overtuigd dat het essentieel is om goed ge√Įnformeerd te zijn en te beschikken over basisvaardigheden als taal en gebruik van media.

Wij zien bibliotheken als een onmisbare, verbindende schakel hierin.

Bibliotheken en culturele organisaties spelen een onmisbare rol in het mogelijk maken van een leefbare samenleving. Als POI voor Gelderland en Overijssel zetten we ons dan ook in voor bibliotheken en culturele organisaties in beide provincies. We adviseren en ondersteunen hen op diverse gebieden, waaronder educatie, cultuur, samenleving en advies en bedrijfsvoering.

We ondersteunen en adviseren bibliotheken, partners van bibliotheken, culturele organisaties, amateur musici en orkesten in Gelderland en Overijssel. Zowel inhoudelijk als facilitair, op diverse gebieden zoals educatie, cultuur en samenleving. Daarnaast bieden we een pakket van advies- en ondersteuningsmogelijkheden op het gebied van bedrijfsvoering.