Lees verder

Missie

De missie van Kunstwerk! geeft het bestaansrecht en de identiteit van de organisatie weer. De missie luidt:
Wij zijn een cultureel centrum van nieuwe mogelijkheden; een plaats waar educatie, informatie en cultuur door inspiratie en techniek tot je komen. Daarmee zijn wij een plek waar ontmoeting, overleg en handel ontstaan.

Visie

Met de visie van Kunstwerk! wordt een visionair en ambitieus beeld gepresenteerd, van wat de organisatie wil zijn. De visie luidt:
Vanuit cultureel en maatschappelijk ondernemerschap met passie voor cultuur en educatie, inwoners en bezoekers van de Liemers blijvend ontwikkelen, boeien en binden.

Drempels verlagen

Wij streven naar een zo groot mogelijke toegankelijkheid van onze dienstverlening. Zowel met onze vaste en mobiele vestigingen als met onze digitale bibliotheek. Ook ons tariefbeleid is erop gericht zo weinig mogelijk drempels op te werpen. Voor onze strategie betekent het dat wij ons zullen richten op onze ontwikkeling tot ‘brede bibliotheek’. Een bibliotheek die aansluiting zoekt bij de maatschappelijke, educatieve en culturele thema’s die spelen in de lokale gemeenschap en van belang worden geacht door onze gemeentelijke opdrachtgevers. Daarbij zoeken we zoveel mogelijk aansluiting bij de activiteiten van lokaal en regionaal opererende maatschappelijke en culturele organisaties.