Lees verder

De Stichting Heuvellandbibliotheken is sinds februari 2006 één bibliotheekorganisatie met 5 bibliotheekvestigingen en 9 bibliotheekservicepunten. De organisatie verzorgt hiermee het bibliotheekwerk van drie gemeenten. Dit zijn: Valkenburg, Vaals en Eijsden-Margraten.

Missie

Heuvelland bibliotheken heeft de ambitie om lokaal verankerd bibliotheekwerk aan te bieden en uit te bouwen voor leden en bezoekers binnen haar verzorgingsgebied.

Burgers vinden in de bibliotheek niet alleen een ontmoetingsplek, maar kunnen ook terecht voor literatuur, informatie en lokale cultuur. In het bijzonder richt de bibliotheek zich op de jeugd wier leesplezier de basis vormt voor een leven lang leren.
Het is de ambitie van Heuvelland bibliotheken om duurzame samenwerkingsverbanden aan te gaan met lokale partners die een bijdrage kunnen leveren aan de bibliotheek. Om zo inhoud en invulling te geven aan de lokale verankering van het bibliotheekwerk.

De bibliotheek voert haar missie waardenvrij uit en is toegankelijk voor iedereen. Naast deskundige medewerkers maakt Heuvelland Bibliotheek gebruik van de kennis en vaardigheden van vrijwilligers.
Als onderdeel van het stelsel van openbare bibliotheken wil Heuvelland bibliotheken binnen de financiële en personele begrenzingen bijdragen aan het netwerk door op landelijk en provinciaal niveau mee te doen met relevante activiteiten.

Heuvelland bibliotheken stelt zich op het standpunt dat, mede op basis van wetenschappelijk onderzoek, leesplezier de basis vormt. Voor alles wat te maken heeft met het reduceren van taalachterstand, het bevorderen van lezen en het ontwikkelen van mensen als volwaardige burgers in de digitale informatiesamenleving van de toekomst. Niet alleen jeugd tot 12 jaar, maar ook ouderen en kwetsbare groepen binnen de lokale samenleving lenen zich voor een specifieke aanpak.