Log in

Visie en waarden

Wij zijn er voor de persoonlijke ontwikkeling van burgers en voor het verbeteren van maatschappelijke kansen. Alle inwoners, jong en oud(er), van de gemeenten Lochem en Zutphen zijn bij ons welkom om te lezen, te leren en elkaar te ontmoeten. In onze bibliotheken kunnen mensen hun kennis en verbeeldingskracht vergroten, zichzelf ontwikkelen en hun horizon verbreden.

Doelstelling

Aan het doel van de Bibliotheek is niets veranderd. Samen met onze medewerkers en vrijwilligers vullen we dit met grote passie en betrokkenheid in. Wij van Graafschap bibliotheken staan en gaan voor onze visie. We zijn van betekenis voor alle inwoners van onze gemeenten met onze professionele en klantgerichte dienstverlening.
Onze medewerkers gaan in gesprek met de samenleving, met de burgers. Wij weten wat er in de samenleving gebeurt, welke behoefte aan ondersteuning er ligt. In samenspraak met onze inwoners stemmen wij onze dienstverlening af op hun wensen en behoeften. Het publieke belang staat centraal