Lees verder

Visie en waarden

Wij zijn er voor de persoonlijke ontwikkeling van burgers en voor het verbeteren van maatschappelijke kansen. Alle inwoners, jong en oud(er), van de gemeenten Lochem en Zutphen zijn bij ons welkom om te lezen, te leren en elkaar te ontmoeten. In onze bibliotheken kunnen mensen hun kennis en verbeeldingskracht vergroten, zichzelf ontwikkelen en hun horizon verbreden.

Doelstelling

Aan het doel van de Bibliotheek is niets veranderd. Samen met onze medewerkers en vrijwilligers vullen we dit met grote passie en betrokkenheid in. Wij van Graafschap bibliotheken staan en gaan voor onze visie. We zijn van betekenis voor alle inwoners van onze gemeenten met onze professionele en klantgerichte dienstverlening.
Onze medewerkers gaan in gesprek met de samenleving, met de burgers. Wij weten wat er in de samenleving gebeurt, welke behoefte aan ondersteuning er ligt. In samenspraak met onze inwoners stemmen wij onze dienstverlening af op hun wensen en behoeften. Het publieke belang staat centraal in onze dienstverlening.

Wat ook verandert is de manier waarop we onze visie invulling geven. We veranderen van een klassieke uitleenbibliotheek in een maatschappelijk en educatieve bibliotheek. Informatie is immers steeds makkelijker verkrijgbaar en het kunnen toepassen van de beschikbare informatie en deze omzetten in kennis is belangrijker geworden. Het blijft essentieel dat iedereen informatie tot zich kan nemen.

In onze visie bevinden de werkzaamheden van Graafschap bibliotheken zich op het snijvlak van het sociale, educatieve en culturele domein. Niet voor niets zijn we de laatste jaren uitgegroeid tot een centrum voor informatie, educatie, cultuur en ontmoeting.

Voor ons is lezen, nog steeds, de basis. Met lezen verwerf je kennis en het stimuleert verbeeldingskracht en creativiteit. Wij blijven onze bezoekers verleiden en inspireren om mooie verhalen te lezen. Onze collectie biedt toegang tot een rijk scala aan bronnen. Leesplezier staat voorop. Ook het bevorderen van digitale vaardigheden is essentieel als we willen bijdragen aan de onafhankelijkheid en participatie van mensen. Om te kunnen meedoen en meewerken is mediawijsheid onmisbaar.