Lees verder

De Bibliotheek is een onderdeel van Stichting Fundament

Stichting Fundament is er met haar dienstverlening voor alle inwoners van de gemeente Losser. De stichting is de bestuurder van drie onderliggende stichtingen: de Bibliotheek, het muziekonderwijs en het welzijnswerk in de gemeente Losser.

Welzijn | Samenwerken aan oplossingen

Met activiteiten, vrijwilligers, medewerkers en voorzieningen zijn we als welzijnsorganisatie zichtbaar in de wijken en dorpen van gemeente Losser. We zoeken naar praktische oplossingen voor mensen met vragen, problemen of ideeën voor wijk en dorp. Dat doen we samen met de betrokken inwoner, met de mensen in de directe omgeving en met de vrijwilligers en organisaties in de buurt.

Missie

De bibliotheek helpt je te groeien door het delen van informatie, kennis en ervaring zodat je actief kunt deelnemen aan de maatschappij.

Visie

Stichting Fundament is er voor alle inwoners en organisaties van de gemeente Losser. Ons aanbod heeft betrekking op vragen en behoeften van inwoners op de gebieden welzijn, zorg, wonen, cultuur, educatie en vrijwilligerswerk. Stichting Fundament doet dit met innovatieve combinaties van dienstverlening in de breedste zin van het woord. Stichting Fundament neemt de veranderende samenleving als uitgangspunt.

De bibliotheek is een laagdrempelige, publieke voorziening die mensen helpt in hun persoonlijke ontwikkeling. We stellen ons ten doel dat iedereen volwaardig en zelfstandig aan de samenleving kan deelnemen. Daarnaast wil de Fundament – Bibliotheek een ‘third place’ bieden voor een ieder die wil ontspannen en die een moment van rust zoekt in deze hectische samenleving om inspirerende kennis en informatie in wat voor vorm dan ook tot zich te nemen.

Ontspannen, Ontmoeten, Ontwikkelen en Ontdekken vormen daarbij de kernbegrippen. De bibliotheek is daarmee dé (vind)plaats van nieuwe kennis, prikkels en ervaringen voor ieder individu. De bibliotheek opereert vanuit een onafhankelijke positie, is toegankelijk voor iedereen en stelt in alles wat zij doet het ontwikkelingsperspectief van mensen centraal. Daarmee draagt de bibliotheek bij aan het welzijn van iedereen en levert meerwaarde aan de maatschappij.