Log in

De Bibliotheek is een onderdeel van Stichting Fundament

Stichting Fundament is er met haar dienstverlening voor alle inwoners van de gemeente Losser. De stichting is de bestuurder van drie onderliggende stichtingen: de Bibliotheek, het muziekonderwijs en het welzijnswerk in de gemeente Losser.

Welzijn | Samenwerken aan oplossingen

Met activiteiten, vrijwilligers, medewerkers en voorzieningen zijn we als welzijnsorganisatie zichtbaar in de wijken en dorpen van gemeente Losser. We zoeken naar praktische oplossingen voor mensen met vragen, problemen of ideeën voor wijk en dorp. Dat doen we samen met de betrokken inwoner, met de mensen in de directe omgeving en met de vrijwilligers en organisaties in de buurt.

Missie

De bibliotheek helpt je te groeien door het delen van informatie, kennis en ervaring zodat je actief kunt deelnemen aan de maatschappij.

Visie

Stichting Fundament is er voor alle inwoners en organisaties van de gemeente Losser. Ons aanbod heeft betrekking op vragen en behoeften van