Lees verder

Visie

We zien dat de samenleving steeds ingewikkelder wordt. De invloed van sociale media is enorm. Het aantal informatie- en communicatiebronnen is overweldigend. Hierdoor zien we een tweedeling ontstaan: zij die zich deze ontwikkelingen makkelijk meester maken en daarnaast een steeds groter deel van de samenleving dat deze ontwikkelingen niet bij kan houden.

De verschillen in de samenleving worden groter. Enkele voorbeelden hiervan zijn arm en rijk, gestudeerd en niet-gestudeerd, geletterd en ongeletterd, digitaal en niet-digitaalvaardig, mensen met een groot sociaal netwerk en eenzamen. Een terugtrekkende overheid stimuleert samenwerking van organisaties.

In onze regio speelt vergrijzing een grote rol. We zien met name in de groep minder
welvarende bewoners een groeiende kans op eenzaamheid en isolement. Wij zijn
gevestigd in de jongste provincie van Nederland. Een krachtige samenleving
ontstaat door elkaar te helpen en te ontmoeten. Vanuit onze kerncompetenties kunnen wij hierin een centrale rol spelen.

Missie

Wij verbinden mensen met kennis, informatie en cultuur. FlevoMeer Bibliotheek is de levende kracht voor informatie, cultuur en een leven lang leren, waarbij de mens centraal staat. Wij dragen, in een steeds complexer wordende samenleving, bij aan:

  • gelijke kansen voor iedereen
  • de persoonlijke ontwikkeling van burgers
  • actieve deelname aan het maatschappelijke en culturele leven
  • een leven lang leren
  • leesplezier

Wij zien kansen en nemen initiatief voor vruchtbare samenwerkingen met mensen, bedrijven en instellingen. Wij ontdekken de behoefte van inwoners en bedienen deze met een aantrekkelijk lokaal aanbod. Wij zijn waar dit nodig is.

Als werkgever stimuleren wij onze medewerkers en vrijwilligers zich te ontwikkelen om d.m.v. passie, kennis en interesse in de samenleving, van waarde te zijn en een brede bijdrage te leveren aan deze maatschappelijke opgave.

FlevoMeer Bibliotheek: waar je welkom bent, een goed gesprek kunt voeren, kennis en cultuur haalt, brengt en deelt, elkaar ontmoet en jezelf kunt zijn.

FlevoMeer Bibliotheek haal het beste uit jezelf.