Lees verder

De Stichting Openbare Bibliotheek Almere stelt zich ten doel toegang te geven tot informatie en
cultuur aan iedereen door de exploitatie en ontwikkeling van een openbare bibliotheekvoorziening.

Strategie

De impact van de digitale revolutie op maatschappelijk en cultureel gebied is vergelijkbaar met die van de uitvinding van de boekdrukkunst en van de industriƫle revolutie. Informatie, cultuur, ontspanning en communicatie zijn digitaal altijd en overal beschikbaar (mits de accu is opgeladen en er bereik is). Als gevolg hiervan en door de voortschrijdende individualisering, zien we de ontwikkeling naar een netwerksamenleving, waarin mensen communiceren, werken en leven in netwerken die veelal door sociale media worden ondersteund. Netwerken die mensen bij elkaar brengen met een zelfde belangstelling, probleem of overtuiging en die elkaar vroeger nooit getroffen zouden hebben. Netwerken die er ook toe kunnen leiden dat de verschillen en kloven tussen individuen, meningen en subculturen toenemen en de vraag oproepen wat ons nog bindt.

Digitaal

Het boek verliest zijn dominante positie voor de vastlegging en overdracht van kennis en cultuur. Lezen (analoog of digitaal, boeken, kranten of tijdschriften) staat als vrijetijdsbesteding onder druk. En als gevolg daarvan ook vaardigheid om deel te nemen aan de kennissamenleving. Want wie daarin mee wil doen, moet zich digitaal kunnen redden en dat lukt alleen als je goed kunt lezen.

Maatschappelijke opdracht

Maar de digitalisering en de netwerksamenleving bieden vooral ook geweldige kansen voor de persoonlijke ontwikkeling en de verbetering van de maatschappelijke kansen van burgers. En dus voor de maatschappelijke opdracht van de bibliotheek. In dit strategische plan zetten we de lijnen uit om die kansen de komende jaren te benutten, tot voordeel van de burgers, de stad en de samenleving.

Visie:Ā Verder

De bibliotheek vergroot de kansen voor kinderen en volwassenen om zich te ontwikkelen en hun maatschappelijke positie te versterken. We doen dat door hen te inspireren om kennis te creƫren en te delen. De bibliotheek ontwikkelt zich tot een spannend en levendig digitaal en analoog platform, waarop we verbinding zoeken en samenwerken met gasten, leden, vrijwilligers en partners.

We focussen op:

  • jeugd en onderwijs
  • participatie en zelfredzaamheid
  • persoonlijke ontwikkeling gericht op cultuur, literatuur en maatschappelijke actualiteiten.

De dienstverlening en programmering van de bibliotheek zijn van belang voor de samenleving en kenmerken zich door vernieuwing en inspiratie.