Lees verder
De CBB gaat uit van het principe dat een leesbeperking geen enkele belemmering mag vormen om volwaardig deel te kunnen nemen aan het kerkelijk en maatschappelijk leven in al haar facetten. Ook mag een leesbeperking er niet toe leiden dat gebruikers extra kosten moeten maken om toegang te krijgen tot lectuur. Alle lectuur die voor zienden beschikbaar is, moet – voor zover daarvoor voldoende financiële middelen zijn – ook toegankelijk zijn voor mensen met een leesbeperking. De CBB richt zich daarbij met name op het protestants-christelijke volksdeel.