Lees verder

De bibliotheken willen een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van burgers door hun kennis te vergroten en hun vaardigheden en talenten verder te ontwikkelen. Niet alleen van de zwakkeren, de laaggeletterden en de kansarmen, maar de talenten van iedereen.

De missie van de bibliotheken is bij te dragen aan de persoonlijke ontplooiing van hun klanten. Bibliotheken bieden toegang tot informatie. Ze voeden en inspireren hun klanten bij het lezen en leren. Klanten ervaren de (meer)waarde van de bibliotheek. Zo is en blijft de bibliotheek één van de meest gebruikte en geraadpleegde instellingen van Drenthe.