Lees verder

Missie

Voor de nieuwe beleidsperiode hanteert de bibliotheek als missie: BZOF is een weerspiegeling van haar omgeving en speelt daarop in door individuen, scholen en andere maatschappelijke organisaties te ondersteunen met het bereiken van hun doelstellingen. Door (digitaal) informatie beschikbaar te stellen, informatie te helpen duiden en mensen de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten, kennis te delen en ieders wereld te verrijken.

Samenvattend

De bibliotheek helpt burgers zich te ontwikkelen en verbindt burgers, organisaties en kennis met elkaar.

Visie

We treden al deze veranderingen en ontwikkelingen tegemoet met optimisme. Onze drie leidende principes zijn:

  1. Maatschappelijke waarde centraal. Als publiek gefinancierde organisatie staat voor ons de bijdrage die we aan onze omgeving kunnen leveren voorop. Hieraan toetsen wij de voortgang en het succes van onze activiteiten.
  2. Digitaal voorop. We koesteren onze fysieke collectie en benadrukken het belang van publieke ruimtes, maar doen dat in een samenleving die primair digitaal is geworden. Om onze rol in de informatiesamenleving goed te kunnen spelen, leren we binnen de hele organisatie beter om primair digitaal te denken en werken.
  3. Denken in netwerken. Bij die maatschappelijke rol in de informatiesamenleving hoort ook het denken in netwerken. Geen organisatie kan meer alleen op eigen kracht waarde toevoegen. We zoeken kruisbestuiving met onze gebruikers en partners om samen verder te komen.