Lees verder

Onze missie

Wij blinken uit in onze bijdrage aan de ontwikkeling van de inwoners van ons werkgebied zodat zij als nieuwsgierige en zelfbewuste burgers mee kunnen doen in de samenleving.

Visie

Open, toegankelijk en gastvrij

Wij willen een vertrouwde, open en gastvrije plek bieden, zonder financiƫle of fysieke drempels; zowel zelfstandig, op scholen, bij andere externe partners als digitaal. Wij maken geen onderscheid in opleiding, inkomen, religieuze of culturele achtergrond. Iedereen is welkom.

Onafhankelijk

Wij handelen onafhankelijk van commerciƫle belangen en politieke opvattingen en hechten aan een neutrale opstelling.

Ontwikkeling

Wij bieden met onze fysieke en digitale collectie en via onze medewerkers toegang tot kennis, informatie en cultuur. Hiermee levert de bibliotheek een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van haar leden en gasten en helpt hen beter te functioneren in de moderne maatschappij.

Verbinding

Wij ontwikkelen samen met onze leden en partners het aanbod voor de inwoners van ons werkgebied. We proberen optimaal gebruik te maken van de inzet, kennis en ervaring van alle mensen die met de bibliotheek te maken hebben. Wij verbinden onze leden en partners met elkaar en bieden hen onze kennis en faciliteiten. Zo versterken wij de onderlinge verbinding in onze regio.

Duurzaam

Wij zijn van oudsher duurzaam in onze aanpak door de aard van ons vak: boeken uitlenen en delen zodat niet iedereen ze hoeft te kopen om ze toch te kunnen lezen. Zo dragen wij ons steentje bij aan duurzaamheid in de samenleving. Wij zullen dit in de toekomst blijven uitdragen in onze dienstverlening en bedrijfsvoering. Duurzaamheid blijft een toetssteen voor al ons handelen.

Service

Alle bezoekers zijn onze gasten. Leden en andere gasten kunnen rekenen op een prettige, kwalitatief hoogwaardige verblijfs – omgeving, zowel fysiek als digitaal, met goed functionerende apparatuur. De medewerkers van de bibliotheek laten leden en gasten merken dat ze welkom zijn en gewaardeerd worden.

Zichtbaarheid en herkenbaarheid

De Bibliotheek Zuid-Kennemerland is zichtbaar en herkenbaar in de gemeenten waar ze actief is. We blijven werken aan een sterke verbinding met de gemeenten en de inwoners in ons werkgebied, ons netwerk en aan heldere, herkenbare communicatie via veel verschillende kanalen. Deze zichtbaarheid zorgt ervoor dat we makkelijk in gesprek komen en blijven met partijen op alle niveaus.

Financiering

Wij sluiten goed aan bij het beleid van onze gemeenten en mogen rekenen op hun betrouwbare, structurele steun. De gemeenten zijn onze belangrijkste financiers en opdrachtgevers op basis van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Maar wij vinden het tevens erg belangrijk om in onze financiering een gezonde variatie aan te brengen. Zo zorgen we voor continuĆÆteit, autonomie en toekomstbestendigheid.