Lees verder

Missie, visie en beleid

Bibliotheek Zoetermeer is met 775.000 fysieke en digitale gebruikers en 31.000 leden de grootste publieke en culturele instelling in Zoetermeer. In 2015 heeft de bibliotheek een nieuwe missie geformuleerd en een visiebepaling voor de lange termijn gemaakt. Deze missie en visie vormen de basis voor het beleidsplan.

De bibliotheek in de toekomst

Voor de bibliotheek tellen alle mensen mee. Bij ons kunnen mensen zich ontwikkelen en vinden ze manieren om te participeren in de maatschappij. Wij verbinden mensen, organisaties en kennis met elkaar. Dat is onze missie. De bibliotheek verbindt!

De gedroomde positie die de Bibliotheek wil innemen in Zoetermeer in de toekomst:

 • Samen met onze samenwerkingspartners het maatschappelijke hart van de Zoetermeerse samenleving vormen;
 • samenwerken en verbinden;
 • nieuwe, innovatieve vormen van dienstverlening creëren samen met onze klanten en partners;
 • onze deskundigheid inzetten voor leesbevordering, kennisverwerving en het vergroten van informatie- en mediavaardigheid;
 • op de hoogte zijn van de behoeften van onze klanten;
 • kennisdeling faciliteren door kennis en informatie beschikbaar te (laten) stellen;
 • speciale aandacht hebben voor kinderen en kwetsbare groepen.

De strategische doelstellingen uit ons beleidsplan zijn:

 1. Zoetermeerders weten de Bibliotheek te vinden voor informatie en participatie op maatschappelijk, educatief en cultureel gebied;
 2. alle kinderen in Zoetermeer worden bereikt door de dienstverlening van de Bibliotheek;
 3. leesplezier van volwassenen en kinderen in Zoetermeer stimuleren;
 4. de Bibliotheek heeft een informatie- en kenniscentrum gerealiseerd waar met samenwerkingspartners wordt gewerkt aan het terugdringen van de laaggeletterdheid onder volwassenen;
 5. fysiek en digitaal toegankelijk en zichtbaar op verschillende plekken in de stad;
 6. toekomstbestendig door het aantoonbaar leveren van toegevoegde waarde.